การจดทะเบียนโลโก้
 
   

ราคาค่าดำเนินการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเครื่องหมายการค้า จึงต้องการพิจารณาราคาเป็นรายไป
โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ 1 เครื่องหมายการค้า ต่อ 1 ประเภทการจด

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หากยื่นไปแล้วไม่พบข้อแก้ไขใดๆ ทั้งชื่อและภาพกราฟิกที่ใช้ จะใช้เวลาทั้งกระบวนการ
ประมาณ 6-8 เดือน ก่อนจะได้รับใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า